Anıl. 20. Ankara. On the other hand I do have a sluttypumpkin. Thank God, She is real and I'm lucky to have her.
Home Theme Benefits of questions

Yarın cumhurbaşkanını seçicez ve adaylar şunlar: 1) Siyasal İslamcı, cemaatçi, hilafet ordusu kurulmasından yana 2) Terörist, bebek katili savunucusu, etnik milliyetçi, bölücü terör örgütü eski üyelerinden 3) katil, hırsız, bölücü, seksist, anti-demokrat, şeriatçı… İnsan bunları gördükçe kahroluyor.

denizmanzarasi:

Ankara-Anıtkabir
'1951 - 2014' 

dreamsempty:

ebjkk:

Yavrusunu isteyen Anneyi Unutma!

Kurtulan madencinin “Beni bırakın abi Mahmut çıkmadı, önce onu alın onun karısı hamile” deyişini Unutma!

Madene yeniden girecekmisin sorusuna Mecburum, borcum var diyen amcayı Unutma!

Cenaze tanınmaz haldeyken o gün işe oğlunun sünnet daviyetisini dağıtmaya giden madenciyi ceplerindeki davetiyeden teşhis eden yakınları Unutma!

Çizmelerimi çıkartayım mı? Sedye kirlenmesin diyen güzel adamı Unutma!

Yakınlarını bulmak için bilgisayar ekranından cenazelere bakan yakınları Unutma!

Soma da halka tekme atan  Başbakanlık müşaviri Unutma!

Unutma Türkiyem…

Bakarken canın yansada bak, bak ki ülkende bir insan canının ne kadar ucuz olduğunu hatırla….

Elini vicdanına koy be adam.

(blackwhiteyears gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter